Aktualności Dodano: 12 września 2021

„Bronisław Kotlarski 1893-1939. Droga wielkopolskiego patrioty”

Data rozpoczęcia: 2021-09-12
Data zakonczenia:

„Bronisław Kotlarski 1893-1939. Droga wielkopolskiego patrioty” to publikacja, która powstała na bazie pracy licencjackiej autora, którą poszerzono o obszerny i nigdy wcześniej niepublikowany materiał fotograficzny. Jak się okazało, temat pracy bardzo dobrze pasował do serii Cives Nostri i dzięki staraniom rodziny Kotlarskich udało się biografie ich zasłużonego przodka w tejże serii opublikować.

Książka opowiada o drodze życiowej jaką szedł Bronisław Kotlarski od najmłodszych lat, a  była to droga wielkopolskiego patrioty. Brał udział w strajkach szkolnych, przeszedł wszystkie fronty I wojny światowej, odegrał bardzo ważną role w Powstaniu wielkopolskim, po którego zakończeniu natychmiast rzucił się do obrony ojczyzny przed bolszewicką zarazą w 1920 roku. Po powrocie do Leszna aktywnie działał  w „Sokole”, wraz z bratem prowadził sklep z materiałami włókienniczymi (skład bławatów), był członkiem wielu klubów i stowarzyszeń, a jego działalność promieniowała na całe jego otoczenie. Niestety jego życie zakończyło się gwałtownie i tragicznie przez dokonanie zbrodniczej egzekucji na nim i innych zasłużonych mieszkańcach Leszna 21 października 1939 roku.

Odtworzenie losów Bronisława Kotlarskiego było możliwe dzięki uprzejmości i ogromnemu zaangażowaniu Państwa Kotlarskich z Leszna, którzy odnaleźli i udostępnili autorowi ręcznie spisane wspomnienia ich zasłużonego przodka. Na potrzeby publikacji rodzina przeprowadziła również kwerendę w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie. W rodzinnym archiwum Państwa Kotlarskich znajdują się również inne dokumenty, wspomnienia innych członków rodziny, dziesiątki fotografii oraz szereg pamiątek rodzinnych. Głównie na podstawie wspomnień Bronisława i pamiątek autor odtworzył losy bohatera, czyniąc to z wielkim osobistym zaangażowaniem, co daje się odczuć w tekście, między innymi przez szczegółowość wywodu z jakim autor opisuje losy wojenne Kotlarskiego, które zajmują lwią część publikacji.

„Bronisław Kotlarski 1893-1939. Droga wielkopolskiego patrioty” to wyjątkowa publikacja, która powstała na kanwie nigdy dotąd niepublikowanych i unikatowych wspomnień, dokumentów oraz fotografii. Solidny materiał historyczny dostarczony przez rodzinę Kotlarskich pozwolił na szczegółowe odtworzenie losów Bronisława, który był ważną postacią życia społecznego w Lesznie. Opublikowana biografia, tego zasłużonego mieszkańca naszego miasta, stanowi uzupełnienie dotychczasowej historiografii regionu. 

 

Mateusz Szałata jest początkującym historykiem pochodzącym z Leszna, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a Poznaniu. W jego obszarze zainteresowań znajdują się historia powszechna XIX wieku, historia ziem polskich w latach 1795-1918, jak również Powstanie wielkopolskie, historia regionu leszczyńskiego oraz dwudziestolecie między wojenne w II Rzeczypospolitej. Poza badaniem wyżej wymienionych tematów autor jest aktywnym członkiem, a od lipca 2021 roku wice prezesem, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. Mieczysława Opatrnego w Lesznie.