Aktualności Dodano: 16 września 2021

Cyprian Kamil Norwid – między biografią a legendą

Data rozpoczęcia: 2021-09-16
Data zakonczenia:

Kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami w całości zadedykowaliśmy Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Z okazji trwającego Roku Norwidowskiego, u progu dwusetnej rocznicy urodzin poety, wysłuchaliśmy opowieści o dzieciństwie i młodości autora Promethidiona. O odcieniach emigracyjnego losu, białych plamach w jego biografii, o podróżach, relacjach z ludźmi i śmierci oraz o legendzie, jaka urosła wokół Norwida, opowiedziały profesor dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak oraz dr hab. Zofia Dambek-Giallelis.

Spotkaniu towarzyszyła obecność symultanicznej tłumaczki języka migowego - Ewy Gano ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON.

Projekt Między Wierszami to literacki spacer po kafejkach tętniących artystycznym klimatem. Z kawiarenki w Bibliotece Ratuszowej udamy się do kawiarni „Mała Ziemiańska”, „Pod Picadorem”, czy Kawiarni „Kresy” na Nowym Świecie. Podejrzymy, co słychać u Skamandrytów tudzież u innych sławnych polskich poetów. W przyjemnym kawiarnianym klimacie będzie można wysłuchać rozmowy biografów i znawców twórczości m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Przybosia, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy Stanisława Grochowiaka. Będzie to opowieść pełna anegdot, ciekawostek, a może nawet przełomowych odkryć. Troszeczkę jakby w plotkarskim klimacie ściągniemy poetów z literackiego Parnasu, chcąc przybliżyć ich i oswoić z słuchaczami. Kto wie może po takim spotkaniu niejeden z nich okaże się dla Państwa bliskim znajomym? 

Grażyna Halkiewicz-Sojak - prof. dr hab. związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, historyk literatury, członkini zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, komitetów redakcyjnych Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz rocznika „Studia Norwidiana”. Jej badania skupiają się na literaturze okresu romantyzmu, zwłaszcza na twórczości Cypriana Norwida i Zygmunta Krasińskiego. W obręb zainteresowań naukowych wchodzą również zagadnienia związane z recepcją poezji dziewiętnastowiecznej w poezji wieku dwudziestego i współczesnej. Autorka publikacji Byron w twórczości Norwida (1994), Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach całości (1998), ,,Przedświt” Zygmunta Krasińskiego (2004), Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach (2010),  Znalazłem ciszę... - Tadeusz Różewicz w szkole Cypriana Norwida (2021) oraz artykułów literackich m. in. Temat słowiański w twórczości literackiej i przesłaniu pastoralnym Karola Wojtyły - Jana Pawła II i Taki to mistrz… - Norwid w późnej liryce Tadeusza Różewicza.Zofia Dambek-Giallelis - dr hab. związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przede wszystkim z Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Obecnie jestem adiunktem w Laboratorium Dokumentacji Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej UAM.  Jest współautorką Kalendarza życia i twórczości Cypriana Norwida (2007), autorką książek pt. Cyprian Norwid a tradycje szlacheckie i Dziwne kształty życia. Studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX w. (2019), artykułów m.in. Zagadka Kamili z L.B. (2000), jako próba odsłonięcia tożsamości tajemniczej narzeczonej poety, na cześć której poeta przyjął na bierzmowaniu imię Kamil oraz, w związku z badaniami nad biografią Antoniego Malczewskiego Inwentarz przedmiotów pozostawionych przez Antoniego Malczewskiego. Poza twórczością i życiem Cypriana Norwida, jej głównym zainteresowaniem naukowym jest biografistyka (zarówno jej historia, teoria i krytyka, zwłaszcza XIX w.). 


Spotkanie jest częścią projektu pn. Między Wierszami dofinansowanego w ramach Programu Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.