Czytelnia naukowa i regionalna

Czytelnia naukowa i regionalna
Biblioteka Główna
ul. Bolesława Chrobrego 3 (I piętro)
Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 15:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 15:00
Piątek 10:00 - 18:00

Zasoby dostępne dla czytelników: zbiory książek, dokumentów regionalnych i czasopism, m.in. obszerny wybór prasy lokalnej.

W księgozbiorze dominuje literatura naukowa i popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, publikacje z zakresu ustawodawstwa, informatory administracyjne i gospodarcze, wydawnictwa albumowe, liczne przewodniki turystyczne i mapy oraz zbiór poświęcony Unii Europejskiej.

Zbiory regionalne dokumentują życie Leszna i regionu, obejmują publikacje naukowe i popularnonaukowe, monografie, informatory, przewodniki, katalogi, kalendarze, obwieszczenia, pocztówki, fotografie, prospekty turystyczne i handlowe, plakaty i afisze, zaproszenia, okolicznościowe materiały niepisane (gadżety) oraz materiały audiowizualne.

Na szczególną uwagę wśród gromadzonych zbiorów zasługują materiały gromadzone w Pracowni leszczyńskiego słownika biograficznego związane z osobami, których biogramy ukazały się lub ukażą w Słowniku biograficznym Leszna. Kolekcja pocztówek i fotografii z XIX/XX w. dokumentuje obraz Leszna tamtych dni. Ze zbiorów korzysta się na miejscu. Na zewnątrz zbiory są wypożyczane wyłącznie na wniosek instytucji i stowarzyszeń.

  • zbiory bibliograficzne: bibliografie ogólne i specjalne oraz niepublikowane materiały regionalne
  • bibliograficzne bazy danych dostępne na stronie internetowej MBP:
  • bibliografia regionalna

Bibliografia rejestruje ogół piśmiennictwa dotyczącego w treści Leszna i regionu, w tym publikacje naukowe, publicystyczne i literackie oraz materiały z czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych.

Baza zawiera spis publikacji bieżących od 2000 r. oraz część materiałów wcześniejszych. Pozostałe, dotychczas opracowywane w postaci kartkowej czekają na wprowadzenie.

Bibliografia Regionalna Leszna i regionu to rejestr książek, ich fragmentów i recenzji, artykułów z czasopism, map, nut, ważniejszych piśmienniczych dokumentów życia społecznego i dokumentów audiowizualnych. Jej zasięg terytorialny odpowiada granicom administracyjnym właściwym dla daty publikacji (woj. poznańskie – do 1975 r., woj. leszczyńskie – 1975-1998 i powiat leszczyński – od 1999 roku). Podstawowym kryterium doboru jest wartość informacyjna publikacji. Selekcji podlegają materiały dot. zdarzeń bieżących, powtarzających się aktualności, relacji z imprez i wyników sportowych.

Usługi bibliograficzne i biblioteczne:

  • przygotowanie zestawień bibliograficznych, m.in. na tematy związane z regionem,
  • doradztwo w zakresie piśmiennictwa regionalnego.

Usługi informacyjne:

  • wyszukiwanie informacji z zakresu literatury i kultury