Galerie w Bibliotece

GALERIA LOCHY

Galeria mieści się w części piwnic Biblioteki i nosi swoją nazwę od 2001 r. Urządzane są w niej liczne imprezy literackie i kulturalne, zwłaszcza spotkania autorskie, podróżnicze kameralne koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy, wieczory poetycko-muzyczne organizowane m.in. w ramach „Rodzinnych Wieczorów”, „Wokół Globusa”, „Kawiarenki Literackiej”. Dzięki oryginalnemu wnętrzu jest częstym miejscem indywidualnych i zbiorowych wystaw, zarówno artystów profesjonalnych z całego kraju, jak i twórców z Leszna i regionu.

 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)

GALERIA RECTO VERSO

Galeria, której nadano nazwę w 2008 r. znajduje się w części piwnicznej Biblioteki. Odbywa się w niej wiele imprez adresowanych do różnych grup użytkowników: wykłady, prelekcje, spotkania warsztatowe i literackie. Tutaj eksponowane są także wystawy, w tym  pokonkursowe, kolekcjonerskie, rocznicowe.

 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)

GALERIA ZA REGAŁAMI

Galeria, której nadano nazwę w 2001 r. zajmuje pomieszczenie na parterze i hol. Jest miejscem spotkań literackich, dyskusji, obcowania ze sztuką. W jej przestrzeniach realizowane są wielotematyczne wystawy oraz wydarzenia upowszechniające literaturę i różne dziedziny twórczości artystycznej.

 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)
 (photo)