Pracownia Słownika Biograficznego Leszna

Pracownia działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3, na podstawie zawartego porozumienia między MBP a Leszczyńskim Towarzystwem Kulturalnym, ul. Narutowicza 69 w Lesznie. Jej utworzenie wynika m.in. z dorobku i doświadczeń zrealizowanego wydania „Słownika biograficznego Leszna” i jest jego kontynuacją. Przygotowanie dokumentów, w oparciu o które działa Pracownia, rozpoczęto w listopadzie 2014 r. 

Otwarcie Pracowni nastąpiło z chwilą przekazania pierwszych dokumentów dotyczących biogramu Romana Petelenza-Łukasiewicza (1900-1949), dr. filozofii, absolwenta archeologii, pisarza, autora słów hymnu „Do Leszna” na jubileusz miasta w 1947 r.  W dniu 2 grudnia 2014 r. dokumenty przekazał syn Jacek Łukasiewicz z Wrocławia, krytyk literacki, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zadaniem Pracowni jest:

  • gromadzenie i porządkowanie materiałów dot. biogramów osób, które ukazały się w SBL, przekazywanych przez autorów,
  • prowadzenie rozbudowanych kwerend związanych ze znanymi osobami z Leszna i regionu leszczyńskiego,
  • ciągłe uzupełnianie not biograficznych do SBL i tworzenie nowych,
  • realizowanie celów popularyzatorskich, zwłaszcza promocja regionu.

Wyniki badań będą udostępniane w kolejnych edycjach SBL oraz w formie artykułów, np. w „Roczniku Leszczyńskim” oraz w innych tytułach prasy regionalnej. Pracownia organizuje spotkania poświęcone wybitnym osobom regionu i ich wkładowi w różne dziedziny życia kraju. MBP i LTK będą wspólnie organizować konferencje naukowe, publikacje opracowań oraz działania edukacyjne. Celem nadrzędnym wszystkich działań Pracowni i Rady Programowej będzie przygotowanie kolejnych edycji SBL.