Aktualności Dodano: 17 września 2021

Przez trzy oceany

Data rozpoczęcia: 2021-09-27 17:00
Data zakonczenia: 2021-09-27 18:00

Różewicz – Herbert – Grochowiak między wierszami 

Teoretycznie mogli się spotkać przy jednym stoliku w restauracji warszawskiego Domu Literatury, w stołówce „Czytelnika” albo w kawiarni PIW-u: Różewicz, Herbert i Grochowiak, potencjalni nobliści, podobnie jak w innych dziedzinach literatury Gombrowicz, Lem i Mrożek. O czym rozmawialiby? Pewnie nie o sztuce słowa, raczej o sytuacji pisarzy, relacjach z wydawcami i być może o współczesnych rolach poezji.
A co powiedzieliby na taki widok znawcy ich twórczości i meandrów biografii, Piotr Łuszczykiewicz i Sergiusz Sterna-Wachowiak? Tego możemy się dowiedzieć podczas kolejnego wieczoru z cyklu Między wierszami w kawiarnianym klimacie Biblioteki Ratuszowej w Lesznie. Wyprawa dwóch żeglarzy na trzy oceany naraz, bo tak rozległe i niezgłębione jest dzieło każdego z bohaterów dysputy? Będzie to więc nawigacja między punktami wspólnymi, a w innym sensie pomiędzy kamieniami milowymi czy wyspami oceanu Różewicz, oceanu Herbert i oceanu Grochowiak.

Wraz z Piotrem Łuszczykiewiczem i Sergiuszem Sterną-Wachowiakiem zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami pt. Przez trzy oceany. Różewicz – Herbert – Grochowiak między wierszami, które odbędzie się 27 września o godzinie 17.00 w Bibliotece Ratuszowej.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a towarzyszyć mu będzie obecność symultanicznej tłumaczki języka migowego - Ewy Gano ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niesłyszącym SPON.

Projekt Między Wierszami to literacki spacer po kafejkach tętniących artystycznym klimatem. Z kawiarenki w Bibliotece Ratuszowej udamy się do kawiarni „Mała Ziemiańska”, „Pod Picadorem”, czy Kawiarni „Kresy” na Nowym Świecie. Podejrzymy, co słychać u Skamandrytów tudzież u innych sławnych polskich poetów. W przyjemnym kawiarnianym klimacie będzie można wysłuchać rozmowy biografów i znawców twórczości m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Przybosia, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy Stanisława Grochowiaka. Będzie to opowieść pełna anegdot, ciekawostek, a może nawet przełomowych odkryć. Troszeczkę jakby w plotkarskim klimacie ściągniemy poetów z literackiego Parnasu, chcąc przybliżyć ich i oswoić z słuchaczami. Kto wie może po takim spotkaniu niejeden z nich okaże się dla Państwa bliskim znajomym? 

Piotr Łuszczykiewicz - urodził się w 1964 roku w Kaliszu, gdzie do dzisiaj mieszka. Odbył studia magisterskie filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, broniąc rozprawę doktorską o poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka. Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie habilitował się na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009. Od 2016 pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Wydał m.in. zbiory esejów: Po balu, Bliskie czytanie, Pociąg do Poznania, Nowocześni i nie, Bogusława Latawiec – portret podwojony (wspólnie z Joanną Wójcik). Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych i kilkaset recenzji w prasie polskiej i zagranicznej. 


Sergiusz Sterna-Wachowiakukończył polonistykę na UAM w Poznaniu, studiował także filozofię i historię sztuki. Autor wielu tomów wierszy, dwóch powieści i kilku tomów esejów i szkiców literackich. Jego twórczość była tłumaczona na języki angielski, bośniacki, bułgarski, czeski, francuski, hebrajski, niemiecki, rosyjski i węgierski. Jako znawca literatury polskiej opublikował m.in. książkę o poezji futurystycznej po roku 1918 Miąższ zakazanych owoców, tom esejów i szkiców o językach i gatunkach poezji XX wieku Szyfr i konwencja oraz niemieckojęzyczną antologię dwudziestowiecznej poezji polskiej, zakończoną obszernym posłowiem, Polnische Lyrik aus hundert Jahren (RFN, wiele wydań). Współzałożyciel, redaktor i współpracownik wielu czasopism literackich krajowych i zagranicznych, kierownik literacki i dramaturg Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (1999-2009) oraz Teatru 6 piętro w Warszawie (obecnie), członek PEN Clubu (w latach 2012-2016 członek Zarządu), prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od roku 1993 nieprzerwanie Oddziału w Poznaniu, w latach 2008-2017 prezes Zarządu Głównego w Warszawie).


Spotkanie jest częścią projektu pn. Między Wierszami dofinansowanego w ramach Programu Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.