Wyróżnienia i nagrody

Rok 2000

MEDAL BIBLIOTHECA MAGNA – PERENNISQUE - najwyższe wyróżnienie dla bibliotek przyznawane przez Zarząd Główny SBP jako znak uhonorowania zbiorowego wysiłku i zasług na rzecz bibliotekarstwa i czytelnictwa.

Rok 2002

Statuetka Cała Polska Czyta Dzieciom - statuetka kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom

Rok 2003

Medal WIELCE ZASŁUŻONYM DLA KULTURY - przyznany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Rok 2003

Super Statuetka Cała Polska Czyta Dzieciom - Super Statuetka  kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom

Rok 2007

MEDAL PAMIĄTKOWY PTWK - Medal Pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w podzięce za działalność na rzecz książki

Rok 2009

MEDAL W DOWÓD UZNANIA - nadany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Rok 2009

TYTUŁ ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA - nadany przez Radę Miasta Leszna

Rok 2009

DYPLOM ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - nadany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Rok 2013

Tytuł Templum Libri za najlepsze wyniki czytelnicze w województwie wielkopolskim za rok 2012

Rok 2015

Certyfikat "Biblioteka z p@sją" przyznany przez Fundację Orange