Między wierszami – dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z funduszu promocji kultury

O projekcie

Projekt literacki Między Wierszami został stworzony po to, by przybliżać literaturę ambitną, by pokazywać, że literatura polska jest faktycznie literaturą piękną, że warto po nią sięgać. Podczas spotkań będziemy rozmawiać o mniej znanych utworach, starać się odświeżać sylwetki pisarzy, pokazywać jak zazębia się ich twórczość z biografią i jak te dwie rzeczy wzajemnie na siebie wpływają. Także jak bardzo istotna jest znajomość biografii autora w kontekście interpretacji jego twórczości.

Projekt pn. Między wierszami – Pogranicza ma na celu zwiększenie zainteresowania literaturą przez promocję i demitologizację twórczości z szeroko rozumianego pogranicza. Pogranicza przestrzenne, socjologiczne, egzystencjalne – duchowe oraz interdyscyplinarne, którym przyświeca postać Nowosielskiego są punktem wyjścia rozważań projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.