Między wierszami – dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z funduszu promocji kultury

Debata

18 grudnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie odbyła się debata oksfordzka na temat roli literatury w przełamywaniu granic. Debata została zorganizowana przez uczniów i Liceum Ogólnokształcącego Im. Rodu Leszczyńskich oraz II Liceum Ogólnokształcącego Im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w ramach zakończenia naszego uwielbianego projektu „Między Wierszami Pogranicza".

Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia, w którym marszałek debaty, Magdalena Kurzbach – nauczycielka z I LO, wyjaśniła zasady debaty oksfordzkiej oraz przedstawiła tezę, którą uczestnicy debaty mieli bronić lub obalić. Teza brzmiała: „Literatura powinna przełamywać bariery".

W debacie wzięło udział po czterech uczniów z każdego liceum. Uczestnicy debaty zostali podzieleni na dwie drużyny: drużynę opozycji i drużynę propozycji. Drużyna „za" argumentowała, że literatura może przełamywać bariery kulturowe, społeczne i polityczne. Literatura może pomagać ludziom z różnych kultur zrozumieć się nawzajem, może uczyć tolerancji i szacunku dla innych. Literatura może również być wykorzystywana do krytykowania niesprawiedliwości i do promowania zmian społecznych. Drużyna „przeciw" argumentowała, że literatura może być używana do wzmacniania istniejących barier, może być wykorzystywana do propagowania uprzedzeń i dyskryminacji, jak również może być wykorzystywana do manipulowania ludźmi i do usprawiedliwiania przemocy. Dyskusja była bardzo zacięta, a obie drużyny przedstawiły wiele interesujących argumentów za i przeciw. Ostatecznie, decyzja o tym, czy literatura powinna przełamywać bariery, została pozostawiona publiczności. Debata okazała się być cennym doświadczeniem edukacyjnym dla wszystkich uczestników.