WARSZTATY

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży:

Kodowanie dla dzieci
↓  Scenariusz
Notujemy graficznie!
↓  Scenariusz
Opowiadanie na spontanie – sztuka tworzenia opowieści
↓  Scenariusz
Polszczyzna w dobie cyfryzacji
↓  Scenariusz
Tyle trudnych słów! – warsztaty poprawności językowej
↓  Scenariusz
Zatrzymać nienawiść, czyli hejtowi mówimy „nie”
↓  Scenariusz