DEBATA

31 października 2023 roku obyła się debata oksfordzka zorganizowana w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Wydarzenie połączone było z wydarzeniem upowszechniającym rezultaty projektu oraz otwarciem wystawy podsumowującej projekt „To ma sens!”.

Debata oksfordzka jest rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko. Dziś poprowadzona na temat, czy język polski ma przyszłość w dobie globalizacji i Internetu. Dyskusja była zacięta, obie strony miały wiele do powiedzenia, argumenty za i przeciw były wymieniane w błyskawicznym tempie.

Debata: Czy język polski ma przyszłość w dobie globalizacji i Internetu