Między wierszami – dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z funduszu promocji kultury

Obejrzyj

Spotkania w Bibliotece Ratuszowej, podczas których zaproszeni goście dyskutują ze sobą na temat pozaliterackich kontekstów życia wybitnych twórców poezji i prozy polskiej. Podglądamy, co słychać u Skamandrytów tudzież u innych sławnych polskich poetów. W przyjemnym kawiarnianym klimacie możemy wysłuchać rozmowy biografów i znawców twórczości m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Przybosia, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zbigniewa Herberta czy Stanisława Grochowiaka. Jest to opowieść pełna anegdot, ciekawostek, a może nawet przełomowych odkryć. Troszeczkę jakby w plotkarskim klimacie ściągamy poetów z literackiego Parnasu, chcąc przybliżyć ich i oswoić z słuchaczami.

Jarosław Iwaszkiewicz

Pierwsze spotkanie, które odbyło się w ramach projektu pn. Między Wierszami. Zaczęliśmy od rozmowy pełnej anegdot i ciekawostek o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Naszymi gośćmi byli Zofia Dzieduszycka-Zdziech i Robert Papieski.

Konstanty Ildefons Gałczyński – Poetycki szarlatan

Po raz kolejny spotkaliśmy się w Bibliotece Ratuszowej w ramach cyklu Między Wierszami. Tym razem na przysłowiowe języki wzięliśmy poetyckiego szarlatana, a mianowicie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Rozmawialiśmy między innymi o mniej znanych wątkach z życia autora, jego twórczości, związkach prywatnych oraz relacjach z Julianem Tuwimem.Z olbrzymią przyjemnością gościliśmy również Annę Arno i Mariusza Urbanka – pisarzy, publicystów literackich, którzy przybliżyli postać poety.

Julian Przyboś – wygnaniec ptaków

Kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami, tym razem pt. Julian Przyboś – wygnaniec ptaków. W kawiarnianej atmosferze, wśród opowieści pełnej anegdot i ciekawych faktów z życia poety prowadzący spotkanie, znani biografowie i krytycy literaccy, Katarzyna Wójcik i Radosław Romaniuk, przenieśli w czasie uczestników spotkania. Odbywając wyśmienitą podróż literacką z kafejki Mała Ziemiańska do słynnych kawiarni literackiego Krakowa, goście spotkania opowiedzieli kim i jaki był Julian Przyboś, jeden z czołowych poetów Awangardy Krakowskiej. Jakie były jego relacje z ówczesnym środowiskiem literackim i jaka była jego w nim pozycja po drugiej wojnie światowej. O prezesowaniu Związkowi Literatów Polskich, o posadzie dyrektorskiej w Bibliotece Jagiellońskiej i o tym czy Przyboś był na usługach ówczesnego aparatu władzy.

Kazimierz Wierzyński – jeździec śmiechu

Tym razem, podczas spotkania pt. „Kazimierz Wierzyński – jeździec śmiechu” skupiliśmy się na postaci ostatniego ze Skamandrytów. Razem z Katarzyną Wójcik i Radosławem Romaniukiem odkrywaliśmy tajemnice Wierzyńskiego, rozmawialiśmy o anegdotach z nim związanych, a nawet słuchaliśmy nagrań twórczości poety. „Miewam czasem złudzenia, że żyłem kilka razy, że na moje życie złożyło się kilka egzystencji, że każda z nich była inna i że nie wiadomo, jak wszystkie zjednoczyły się w nieprzerwany ciąg moich 70 lat” – mówił o sobie Kazimierz Wierzyński - poeta, współzałożyciel grupy Skamander. Eseista, reportażysta, felietonista radiowy, autor artykułów o sporcie, prozaik, oficer armii austriackiej w czasie I wojny światowej, więzień rosyjskiego obozu jenieckiego, emigrant. Twórczość Kazimierza Wierzyńskiego jest odbiciem jego życia, widoków, które mijał, miejsc, które odwiedzał i ludzi, których spotkał.

Cyprian Kamil Norwid – między biografią a legendą

Kolejne spotkanie z cyklu Między Wierszami w całości zadedykowaliśmy Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Z okazji trwającego Roku Norwidowskiego, u progu dwusetnej rocznicy urodzin poety, wysłuchaliśmy opowieści o dzieciństwie i młodości autora Promethidiona. O odcieniach emigracyjnego losu, białych plamach w jego biografii, o podróżach, relacjach z ludźmi i śmierci oraz o legendzie, jaka urosła wokół Norwida, opowiedziały profesor dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak oraz dr hab. Zofia Dambek-Giallelis.

Julian Tuwim i Jan Lechoń – Skamander między poezją a polityką

O wspaniałej przyjaźni rozdartej między poezją a polityką, o wspólnych drogach i rozstajach, o miłości i zazdrości zarazem oraz o smutnym zakończeniu skamandryckiej przyjaźni poetów „od kawiarnianego stolika” - Juliana Tuwima oraz Jana Lechonia - opowiedzieli goście w Bibliotece Ratuszowej. Naszymi rozmówcami byli tym razem Mariusz Urbanek i Janusz Drzewucki.

Antoni Słonimski – portret wielokrotny. Pod amboną heretyka

Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka biografii o Antonim Słonimskim i Sergiusz Sterna-Wachowiak, doskonale znany i zaprzyjaźniony z biblioteką pisarz, poeta, krytyk literacki, przedstawili nam swoją opowieść o słynnym skamandrycie i jego epoce. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Pod amboną heretyka. Antoni Słonimski między wierszami – portret wielokrotny”. Rozmawialiśmy o tym czy Słonimski lubił Norwida, czy był obiektywnym reporterem czy publicystą z gotową tezą, a także o tym, jak Słonimski „stał się trzecią siłą polityczną, rządzącą Polską, obok partii i Kościoła”.

Różewicz – Herbert – Grochowiak – Przez trzy oceany

Tym razem w cyklu „Między Wierszami” na języki wzięliśmy aż trzech poetów: Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa Herberta oraz Tadeusza Różewicza. Wraz z zaproszonymi gośćmi, Piotrem Łuszczykiewiczem i Sergiuszem Sterną-Wachowiakiem, przeprowadziliśmy anegdotyczną rozmowę o ich życiu i twórczości. Była to swoista wyprawa dwóch żeglarzy na trzy oceany naraz, bo tak rozległe i niezgłębione jest dzieło każdego z bohaterów dysputy.

Koncert Zamoroka Band

Spotkanie z cyklu „Między Wierszami” pt. Julian Przyboś – wygnaniec ptaków zakończył koncert zespołu Zamoroka Band, w którego wykonaniu można było wysłuchać aranżacji muzycznych do tekstów poetów, którym poświęcone były wcześniejsze spotkania z cyklu Między Wierszami.

Między Wierszami – Podsumowanie