O PROJEKCIE

Zadanie pn. „To ma sens - Wykorzystanie bogactwa języka ojczystego do sprawnego porozumiewania się” miał na celu podniesienie świadomości językowej pośród uczestników, wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje pozwalające na skuteczne porozumiewanie się oraz zwiększenie poziomu zrozumienia dla roli języka w życiu społecznym i kulturalnym. Projekt opierał się na eksploatacji komunikacyjnej funkcji języka w jej wielu aspektach (porozumiewanie, myślenie, tworzenie), która to funkcja stanowi niezbędny prerekwizyt do świadomego funkcjonowania w świecie kultury oraz w społeczeństwie.

W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, spotkania z ekspertami, lingwistami i praktykami języka ukazujące różnorodność językową, komunikacyjną i przemiany językowo kulturowe w Polsce oraz debatę oksfordzką pt. „Czy język polski ma przyszłość?”.

To ma sens – intro

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Ojczysty - dodaj do ulubionych. Edycja 2023