Historia Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka

Historia Konkursu

      Konkurs jest imprezą cykliczną, organizowaną co dwa lata. Pomysł ogłoszenia konkursu zrodził się w 1994 roku w czasie Leszczyńskich Dni Literatury, a zrealizowany został 17 listopada 1994 r. podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie utworu poetyckiego związanego z Lesznem lub województwem leszczyńskim – stąd pierwsza nazwa konkursu – Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka. Uczestnikami mogli zostać poeci skupieni w związkach twórczych. Organizatorami zostali: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Dom Kultury i Dziennik Poznański. Patronat nad Konkursem objął Wojewoda Leszczyński.
27 stycznia 1995 r. podczas Dni Stanisława Grochowiaka ogłoszone zostały wyniki Konkursu. Jury w składzie Nikos Chadzinikolau z Poznania, poeta, Irena Conti z Warszawy, poetka, tłumacz literatury włoskiej oraz Małgorzata Halec z Leszna – dyrektor WBP – nie przyznało pierwszej nagrody. Dwie równorzędne drugie nagrody przypadły Tadeuszowi Kwiatkowskiemu-Cugowowi i Edmundowi Pietrykowi, a trzecie – Tadeuszowi Hofmańskiemu i Teresie Wrodyckiej.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Laureaci odebrali nagrody z rąk fundatorów: dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego Eugeniusza Śliwińskiego, wiceprezydenta Leszna Lechosława Tomowiaka i redaktora Dziennika Poznańskiego Szczepana Ławniczaka oraz osobiście odczytali wyróżnione utwory. 


II Konkurs
miał już charakter otwarty – mogli brać w nim udział zarówno członkowie związków twórczych, jak i nie zrzeszeni. Dowolna była także tematyka prac. Uczestnicy mogli przysyłać nie tylko utwory poetyckie, ale także prozatorskie i dramatyczne. Konkurs zmienił więc nazwę na Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka. Patronat ponownie objął Wojewoda Leszczyński, a organizatorami pozostali Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie. Konkurs ogłoszony został w styczniu 1996 r., a podsumowania i wręczenia nagród oraz wyróżnień dokonano 2 września 1996 r. podczas obchodów 20. rocznicy śmierci Stanisława Grochowiaka. Uroczystość z udziałem m.in. wojewody leszczyńskiego Zbigniewa Haupta, wiceprezydenta miasta Lechosława Tomowiaka, Eugeniusza Śliwińskiego, Franciszka Halca, jurorów i rodziny Stanisława Grochowiaka odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.
Jury w składzie: Sergiusz Sterna-Wachowiak z Poznania (przewodniczący), Jerzy Grupiński z Poznania i Jan Głowinkowski z Leszna oceniło 181 utworów poetyckich, 56 prozatorskich i 16 dramatycznych. Pierwsza nagroda w twórczości poetyckiej przypadła Piotrowi Pawlakowi, druga – Krzysztofowi Karpińskiemu i Romanowi Gorzelskiemu; w prozatorskiej pierwszą nagrodę otrzymał Andrzej Bereżnicki, drugą – Marcin Ziolko, trzecią – Jarosław Jordan; w dramaturgicznej pierwszej nagrody nie przyznano, drugą otrzymał Jerzy Marciniak, trzecią – Wieńczysław Polaczek. Równocześnie z podsumowaniem Konkursu odbyła się promocja polsko-włoskiego tomiku "Wierszy" Stanisława Grochowiaka wydanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, w wyborze i tłumaczeniu Ireny Conti. Poetka, razem z recytatorami z Gostynia, prezentowała przybyłym na uroczystość gościom wiersze zamieszczone w zbiorku. Podczas wieczoru wystąpił także Henryk Dąbrowski, aktor z Poznania, który recytował utwory S. Grochowiaka.


III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
 został ogłoszony 24 stycznia 1998 r. Tradycją stał się zapowiadany w ogólnopolskiej prasie literackiej, dwuletni cykl konkursów. Regulamin pozostał zbliżony do poprzedniego, pozostali także ci sami organizatorzy, a więc Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Wojewódzki Dom Kultury w Lesznie. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Wojewódzki i Urząd Miasta Leszna.
Jury w składzie: Urszula Kozioł z Wrocławia (przewodnicząca), Mieczysław Orski z Wrocławia i Jan Głowinkowski z Leszna oceniło prace aż 292 pisarzy, czyli 200 utworów poetyckich, 85 prozatorskich i 7 dramaturgicznych.
Jury przyznało pierwszą nagrodę w dziedzinie poezji Jerzemu Franczakowi, drugą – Tadeuszowi Mieszkowskiemu i Mirosławowi Dragonowi, trzecią – Annie Fideckiej, Cezaremu Domarusowi i Jarosławowi M. Gruzli; w prozie pierwszą nagrodę otrzymał Jacek Durski, drugą – Krzysztof Urban, trzecią –- Katarzyna Turaj-Kalińska; w dramacie pierwsza nagroda przypadła Piotrowi Smolakowi.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, w towarzystwie władz miasta Leszna, m.in. wiceprezydenta Zdzisława Adamczaka oraz dyrektora WDK Janusza Świątkowskiego, nastąpiło 22 stycznia 1999 r. w sali Miejskiej Biblioteki Wojewódzkiej. Podsumowaniu towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej zatytułowanej "Grochowiak wśród bliskich".


IV Ogólnopolski Konkurs Literacki
został ogłoszony 24 stycznia 2000 r. w "Kawiarence Literackiej" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie podczas "Wieczoru Stanisława Grochowiaka". Utwory poety recytowali laureaci, organizowanego corocznie w ramach Dni Stanisława Grochowiaka przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie Konkursu Recytatorskiego Twórczości Stanisława Grochowiaka: Marta Budzyńska, Magdalena Engelmajer i Paweł Palcat. Regulamin Konkursu odczytał dyrektor Centrum Kultury i Sztuki Eugeniusz Śliwiński, a rys historyczny konkursów przedstawiła Agnieszka Wojciak.
Organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagród także w dziedzinie słuchowiska. Termin nadsyłania prac upływał 31 maja 2000 r. Na Konkurs wpłynęły 394 utwory. Zakwalifikowano 345 prac, a odrzucono z powodu niezgodności z regulaminem 49 prac. W poszczególnych dziedzinach nadesłano: poezja – 242 prace, proza – 81 prac, dramat – 16 prac i słuchowisko - 6 prac. Jury w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (Poznań) – przewodniczący, Włodzimierz Braniecki (Poznań) i Jerzy Grupiński (Poznań) przyznało w dziedzinie poezji:
I nagrodę Robertowi Grali i Grzegorzowi Kociubie; w dziedzinie prozy: I nagrodę Augustynowi Baranowi, II nagrodę Piotrowi Pilukowi; w dziedzinie dramatu: II nagrodę Stanisławowi Grabowskiemu; w dziedzinie słuchowiska przyznano wyróżnienia Edmundowi Pietrykowi i Wiesławowi Szymańskiemu.
Podsumowanie Konkursu odbyło się dnia 16 listopada 2000 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Przybyły władze powiatowe i miejskie, m.in. senator Zbigniew Kulak, starosta Zbigniew Haupt, wiceprezydent Zdzisław Adamczak. Uroczystość rozpoczęła Agnieszka Śniady z Leszna recytacją fragmentu prozy S. Grochowiaka "Kaprysy Łazarza". Spotkanie prowadził Janusz Tycner z Poznania, który odczytał także protokół Jury i fragmenty utworów nieobecnych laureatów. Pozostali nagrodzeni odczytali utwory osobiście i odebrali dyplomy z rąk pp. Z. Adamczaka, M. Halec, J. Grupińskiego, W. Branieckiego, E. Śliwińskiego.
Na zakończenie odbył się koncert poezji śpiewanej w wykonaniu poetki z Warszawy – Doroty Koman (śpiew). Towarzyszyli jej Paweł Stępnik (gitara) i Kuba Raczyński (klarnet, saksofon).


V Ogólnopolski Konkurs Literacki
ogłoszony został 26 stycznia 2002 r. podczas X Konkursu Recytatorskiego Twórczości Stanisława Grochowiaka zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. W „Galerii Lochy” MBP w Lesznie nastąpiło podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników, występ laureatek Grand Prix oraz wystąpienie Ewy Bartkowiak, która przedstawiła przebieg dotychczasowych konkursów i odczytała regulamin. Uroczystość prowadził Jarosław Adamek, uczestniczył w niej wiceprezydent Leszna Zdzisław Adamczak.
Zgodnie z sugestią Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego zmieniono nieznacznie Regulamin. Uczestnicy zamiast jednego wiersza mogli przysyłać zestaw poetycki składający się od jednego do trzech wierszy.
Na Konkurs do 31 maja 2002 r. wpłynęło 391 prac, w tym 264 zestawy poetyckie (691 wierszy), 109 utworów prozatorskich, 18 utworów dramatycznych. Słuchowisko radiowe Jury oceniło w jednej kategorii z dramatem. Jury w składzie: Nikos Chadzinikolau z Poznania, Jan Głowinkowski z Leszna i Mieczysław Orski z Wrocławia przyznało: w dziedzinie poezji pierwszą nagrodę dla Jerzego Ł. Kaczmarka, drugą - dla Artura Maciaka, trzecią - dla Macieja Roberta; w dziedzinie prozy pierwszą nagrodę dla Ewy Grętkiewicz; w dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego pierwszą nagrodę dla Czesława Markiewicza, drugą - dla Liliany Fabisińskiej, trzecią - dla Michała Walczaka.
24 października 2002 r. w „Galerii Lochy” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie podsumowano V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich: Tadeusz Chwalny reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Departament Kultury i Sztuki, wiceprezydent Miasta Leszna Zdzisław Adamczak, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Lesznie Wojciech Zimniak, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna Zbigniew Białas, przewodniczący Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna Jerzy Paszkowiak, były wojewoda leszczyński Eugeniusz Matyjas, wiceprezydent Unii Wielkopolan Franciszek Halec oraz przedstawiciele organizatorów: Bożena Król z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Lechosław Majchrzak dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Całość imprezy prowadziła dyrektor MBP w Lesznie i przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Oddziału w Lesznie J. Małgorzata Halec. Postanowienie Jury Konkursu odczytał Nikos Chadzinikolau. Wręczenia nagród dokonali jurorzy: Nikos Chadzinikolau, Mieczysław Orski i Jan Głowinkowski, oraz organizatorzy i sponsorzy: Tadeusz Chwalny, Zdzisław Adamczak, Bożena Król, Lechosław Majchrzak i J. Małgorzata Halec.
Osobiście nagrody odebrali: Edmund Pietryk, Katarzyna Ewa Zdanowicz, Ewa Grętkiewicz, Wacław Grabkowski, Jarosław Nowosad, Czesław Markiewicz, Liliana Fabisińska i w zastępstwie żona Jerzego Ł. Kaczmarka. Laureaci Konkursu osobiście odczytali wyróżnione utwory.
Na zakończenie zebrani goście wysłuchali koncertu poetyckiego w wykonaniu Andrzeja Wawrzyniaka ze Zduńskiej Woli. Scenografię zakończenia V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka stanowiła wystawa fotograficzna pt. „Leszno - miejsce urodzenia” przygotowana przez MBP w Lesznie z okazji jubileuszu 25-lecia nadania bibliotece imienia Stanisława Grochowiaka, a zaprezentowana 26 maja 2002 r. w Warszawie na „Mironaliach”, w tym roku poświęconych również m.in. właśnie S. Grochowiakowi. Autorem zdjęć jest Jacek Wojciechowski.
W 2002 roku ukazało się także drukiem Pokłosie Konkursów Literackich im. Stanisława Grochowiaka 1994-2002” wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną Wydawnictwo CICER w Lesznie.


VI Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka
ogłoszony został w styczniu 2004 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Wzorem poprzedniej edycji (2002) należało nadesłać zestaw poetycki do trzech wierszy lub utwór prozatorski, lub dramatyczny, lub słuchowisko radiowe. Z zaproszenia do udziału w Konkursie skorzystało kilkuset autorów z Polski i zagranicy, nadsyłając 368 prac, z których wymogi konkursu spełniły 324. Najwięcej było – jak zawsze – zestawów poetyckich (226), ponadto 77 utworów prozą i 21 utworów zakwalifikowanych do wspólnej kategorii – dramat i słuchowisko radiowe.
Powołane przez organizatorów jury w składzie: Helena Gordziej z Poznania, Joanna Orska i Mieczysław Orski – przewodniczący, oboje z Wrocławia, podjęło następujący werdykt:
w dziedzinie poezji pierwszej nagrody nie przyznano, dwie drugie równorzędne nagrody zdobyli – Mateusz Wabik z Krakowa oraz Christian M. Manteuffel z Lenningen (Niemcy), trzecią – Jacek Guz z Lublina. Wyróżnienia otrzymali: Jacek Karolak z Warszawy, Małgorzata Bogaczyk z Siemianowic Śląskich i Tadeusz Zawadowski ze Zduńskiej Woli.
W dziedzinie prozy jury przyznało pierwszą nagrodę Piotrowi Ka z Warszawy za utwór „Bez cukru”, drugą – Katarzynie Turaj-Kalińskiej z Krakowa za utwór „Hał Du Ju Du Mister Bin Laden” i dwie trzecie równorzędne nagrody – Małgorzacie Marcinkowskiej ze Śremu za „Greenlady” oraz Wacławowi Grabkowskiemu z Wrocławia za „Winnicę”. Wyróżniony został utwór Niny Sokołowskiej z Warszawy „Pieniądze Starego Nelsona”.
W dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego pierwszą nagrodę otrzymała Izabela Degórska ze Szczecina za utwór „Ballada na trzy biurka”, drugą – Marzena Orczyk z Dąbrowy Górniczej za utwór „Terapia”, trzecią – Czesław Markiewicz z Zielonej Góry za utwór „Strumień albo potok”. Wyróżnienie przyznano Marcie Guśniowskiej z Międzyrzecza za utwór „Rudy spaniel”.
Uroczystość podsumowania i wręczenia laureatom nagród oraz wyróżnień odbyła się 18 października 2004 roku w „Galerii Lochy” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie z udziałem organizatorów (dyrektor MBP J. Małgorzaty Halec, dyr. CKiS Sławomira Animuckiego, dyr. WBPiCAK Heleny Bednarskiej), przedstawicieli władz (wiceprezydenta Leszna Zdzisława Adamczaka, naczelnika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Zbigniewa Białasa) oraz młodzieży leszczyńskich szkół. Finał konkursu zainaugurował „Poezję Jesienią” – cykl imprez odbywających się w 2004 r. pod hasłem „Mimozami jesień się zaczyna”.
Nagrodzeni uczestnicy Konkursu zaprezentowali swoje utwory. Uroczystość zakończył występ poetycko-muzyczny w wykonaniu Mariana Ziomkowskiego – poezja, Karola Rogacza – muzyka i Edyty Rogacz – śpiew. 


VII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka
 ogłoszony został 24 stycznia 2006 roku przez organizatorów: Miejską Bibliotekę Publiczną, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Urząd Miasta Leszna, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Regulamin Konkursu pozostał ten sam. 
Prace na konkurs przesłało 469 uczestników, z tego 435 spełniło warunki regulaminowe.
W dziedzinie poezji nadesłano: 292 zestawy poetyckie, 119 utworów w dziedzinie prozy, 24 utwory w dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego.
Jury w składzie: Sergiusz Sterna-Wachowiak – Jury w składzie: Sergiusz Sterna-Wachowiak – przewodniczący, Dariusz Tomasz Lebioda, Mieczysław Orski podjęło decyzję, że pierwsze miejsce za zestaw poetycki otrzyma Tomasz Jezierski z Lublina, drugie miejsce - Edmund Pietryk z Poznania, trzecie – Jacek Karolak z Warszawy.
Za utwór prozatorski I nagrodę jury przyznało Leszkowi Więcko z Warszawy za opowiadanie „Wyspa Zapomnianych Piratów”, II – Justynie Tomskiej z Kraków za „fragment prozy (bez tytułu)”, III – Joannie Wolskiej z Chrzanowic za utwór „ON”.
W dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego pierwsza nagroda przypadła Katarzynie Warachim z Gliwic  za dramat „Pingwin”, II nagroda – Krzysztofowi Kowalskiemu z Końskich za utwór „Alt + F4 : partytura na głos i małe mieszkanie”, III – Małgorzacie Chaładus z Hässelby w Szwecji za utwór „Tiwi: dialogi na dwa piloty”.
Konkurs Literacki, z udziałem prezydenta Leszna Tomasza Malepszego, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie Stanisława Starczewskiego, podsumowano 17 października 2006 roku. Laureaci, zgromadzeni na uroczystości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie, zaprezentowali słuchaczom fragmenty swoich utworów. Wręczeniu nagród i wystąpieniom nagrodzonych towarzyszył koncert muzyczny w wykonaniu: Wojciecha Winiarskiego (gitara i śpiew), Anny Winiarskiej (śpiew), Tomasza Tomaszewicza (syntezator), Leszka Ranza (bas). Wiersze poety recytowała także Elżbieta Kromuszczyńska.
Podsumowanie konkursu odbyło się w ramach cyklu „Grochowisko” z okazji 30. rocznicy śmierci Stanisława Grochowiaka. 


VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
ogłoszony został w styczniu 2008 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz współorganizatorów: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie, Urząd Miasta Leszna i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Na konkurs wpłynęły 353 prace, ale ze względów formalnych odrzucono 26 prac. Przyjęto 228 zestawów poetyckich, 84 utwory prozatorskie i 15 utworów w dziedzinie dramatu i słuchowiska radiowego.

Jury w składzie: przewodniczący Sergiusz Sterna-Wachowiak z Poznania, Zbigniew Gordziej ze Śremu i Mieczysław Orski z Wrocławia dokonało oceny 327 prac i postanowiło przyznać następujące nagrody: w kategorii poezji I Nagrodę Przemysławowi Owczarkowi z Łodzi, II Nagrodę Robertowi Miniakowi z Łodzi; w kategorii prozy: I Nagrodę Joannie Wolskiej z Błaszek za utwór Jutro, II Nagrodę Annie Piliszewskiej z Wieliczki za utwór Wibryssy; w kategorii dramatu i słuchowiska radiowego nagrody nie przyznano.
Uroczyste podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyło się 15 października 2008 roku w „Galerii Lochy” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. 
Wręczeniu nagród i wystąpieniom laureatów z wyróżnionym utworem towarzyszył recital Marka Gałązki: poety, kompozytora, gitarzysty, autora tekstów i animatora kultury pt. „Marek Gałązka śpiewa Stachurę”. 


IX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w rocznicę urodzin pisarza 24 stycznia 2010 roku. Jego współorganizatorami byli leszczyński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Urząd Miasta Leszna.
Jury w składzie Sergiusz Sterna-Wachowiak – przewodniczący, Zbigniew Gordziej i Mieczysław Orski dokonało oceny 304 prac (wpłynęło 314 prac) nadesłanych na konkurs w trzech kategoriach: poezji (188 zestawów), prozy (104) oraz dramatu i słuchowiska radiowego (12). Wyłoniło laureatów przyznając następujące nagrody:w kategorii Poezja za zestaw poetycki I Nagrodę – Małgorzacie Dawidek Gryglickiej z Poznania, II Nagrodę – Czesławowi  Markiewiczowi z Zielonej Góry, dwie równorzędne III Nagrody – Wojciechowi Roszkowskiemu z Tykocina, woj. podlaskie i Annie Piliszewskiej z Wieliczki oraz wyróżnienia dla: Mieczysława A. Łypa z Rzeszowa, Karola Graczyka z Deszczna, woj. lubuskie i Grzegorza Lorka z Leszna.
W kategorii Proza: I Nagrodę – Alinie Tuchołce z Józefowa, woj. mazowieckie za utwór „Mały lis”, II Nagrodę – Damianowi Korylowi z Rzeszowa za utwór „Ewangelia”, III Nagrodę – Januszowi Mielczarkowi z Częstochowy za utwór „Hrabalowisko” oraz wyróżnienia dla: Rafała Klana ze Wschowy za utwór „Ester, parasolki i jednosilnikowy samolot”, Lechosława Cierniaka ze Słupska za utwór „Fredochryje”, Piotra Rowickiego z Ostrowi Mazowieckiej za utwór „Ada to nie wypada” i za walor regionalny dla Zbigniewa Zalesińskiego z Leszna za utwór „Po różnych stronach rzeki”.
W kategorii Dramat i słuchowisko radiowe Jury nie przyznało żadnej nagrody.
Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w ratuszu 18 listopada 2010 roku. Wziął w niej udział Prezydent miasta Leszna, Tomasz Malepszy.
Z recitalem poezji śpiewanej wystąpił Adam Andryszczyk, który wykonał m.in. utwory z płyty „GROCHole”, na którą składają się wiersze Stanisława Grochowiaka.
Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna „Leszno – miejsce urodzenia” poświęcona Stanisławowi Grochowiakowi, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.    


X Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w rocznicę urodzin pisarza 24 stycznia 2012 roku. Jego współorganizatorami byli leszczyński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Urząd Miasta Leszna.
Jury w składzie Sergiusz Sterna-Wachowiak – przewodniczący, Janusz Drzewucki i Mieczysław Orski dokonało oceny 361 prac (wpłynęło 381 prac) nadesłanych na konkurs w trzech kategoriach: poezji (171 zestawów), prozy (153) oraz dramatu i słuchowiska radiowego (37). Wyłoniło laureatów przyznając następujące nagrody:w kategorii Poezji za zestaw poetycki: dwie równorzędne I Nagrody – Marcie Kapelińskiej z Torunia i Annie Piliszewskiej z Wieliczki, II Nagrodę – Piotrowi Jankowskiemu z Gołdapi, III Nagrodę – Idzie Sieciechowicz z Madrytu oraz wyróżnienia dla: Andrzeja Wołosewicza z Warszawy i Marzeny Ewy Romańczuk z Puław.
W kategorii Prozy: I Nagrodę – Michałowi Wierzbie z Leszna za utwór „Ballada zoomorficzna”, II Nagrodę – Przemysławowi Fiugajskiemu z Płochocina za utwór „Salma”, III Nagrodę – Jerzemu Kędzierskiemu z Poznania za utwór „Nareszcie wyglądam jak człowiek : opowieść Guzika” oraz wyróżnienia dla: Anny Kokot z Przeźmierowa za utwór „Lalkarka martwych” i Lechosława Cierniaka ze Słupska za utwór „Tamten tor będzie szczęśliwy”. W kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego wyróżniło pięć osób: Tomasza Misiewicza z Warszawy za utwór „Drzwi”, Agnieszkę Wiktorowską-Chmielewską z Krakowa za utwór „Siostry”, Agnieszkę Nowak-Samengo z Rumii za utwór „Ostatnie gody”, Piotra Przybyłę z Karpacza za utwór „Rzeszów” oraz Iwonnę Buczkowską z Warszawy za utwór „Zegarmistrz”.
Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce w ratuszu 22 października 2012 roku. Laureaci odebrali nagrody z rąk prezydenta miasta Leszna Tomasza Malepszego, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, przewodniczącej leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Janiny Małgorzaty Halec oraz przewodniczącego Jury Sergiusza Sterny-Wachowiaka. Po zaprezentowaniu fragmentów nagrodzonych utworów przez laureatów pierwszych miejsc w poezji i prozie, do wspólnej fotografii stanęli wszyscy nagrodzeni oraz przyjaciele szkolni Stanisława Grochowiaka – Stanisław Kuźniak i Antoni Kaczmarek.
Z koncertem poezji śpiewanej wystąpił Mateusz Schmidt. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna „Leszno – miejsce urodzenia” poświęcona Stanisławowi Grochowiakowi, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
W styczniu 2014 r. ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie 


XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna, Tomasza Malepszego. Konkurs ogłoszony został w przeddzień 80. rocznicy urodzin Stanisława Grochowiaka i stanowił najważniejszy element całorocznego projektu "Urodzinowy Maraton Grochowiaka", realizowanego przez MBP i SBP.
Zainteresowanie tegoroczną edycją było bardzo duże – wpłynęło 418 prac uczestników z całej Polski i zagranicy. Zgodnie z regulaminem oceniane były w trzech kategoriach: poezji, prozy, dramatu i słuchowiska. Jury pracowało w składzie –  przewodniczący  Sergiusz Sterna-Wachowiak (poeta, eseista, krytyk literacki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) oraz członkowie: Janusz Drzewucki (poeta, dziennikarz, krytyk literacki, redaktor miesięcznika "Twórczość") oraz Mieczysław Orski (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny miesięcznika "Odra"). W sobotę 20 września 2014 r. w leszczyńskim ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka. Jury wyłoniło następujących laureatów: w kategorii Poezji za zestaw wierszy:
I Nagroda – Emilia Mazurek z Warszawy, II Nagroda – Maciej Zdziarski z Krakowa, dwie równorzędne III Nagrody – Grzegorz Chwieduk z Kępic i Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej;
w kategorii Prozy: I Nagroda – Janusz Mielczarek z Częstochowy – za opowiadania „Karuzelowy” i „Jeszcze tylko tango”, II Nagroda – Eliza Moraczewska z Poznania – za fragment powieści „Powroty”, III Nagroda – Krzysztof Bąk z Mysłowic – za opowiadania „Pesto” i „Dziś już nikt tak nie kocha”; w kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego: I Nagroda – Krzysztof Prus z Gliwic – za utwór „Wampir ze Stambułu”, Dwie równorzędne II Nagrody – Joanna Roś z Olkusza – za monodram „Gość” i Michał Dąbrowski z Warszawy – za monodram „Szczęście”, III Nagroda – Bartosz Konstrat z Warszawy – za utwór „Pogrzeb”.                     
Do tej pory na wszystkie edycje łącznie wpłynęło ponad 3800 prac. W 2013 roku  Miejska Biblioteka Publiczna Wydawnictwo CICER i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie wydało „Pokłosie Konkursów Literackich im. Stanisława Grochowiaka 2004-2014” pod redakcją i w wyborze Mieczysława Orskiego. Publikacja zawiera utwory, lub ich fragmenty, nagrodzone w ostatnich pięciu edycjach Konkursu. W roku 2002 ukazało się pokłosie za lata 1994-2002.
Podsumowania Konkursu mają uroczysty charakter i poetycko-muzyczną oprawę. Sobotnią galę poprzedziło spotkanie literackie z laureatami. Uroczystość zamknął koncert "Grochowiak muzycznie" – premiera kompozycji Brona Saegera do tekstów poety. Wystąpił autor z grupą BBB (Boogie Bron Band).


XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Stanisława Grochowiaka
ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w roku jubileuszu 40-lecia śmierci poety.
Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i krytycy literaccy: Sergiusz Sterna-Wachowiak, Janusz Drzewucki i Mieczysław Orski oceniło 512 prac nadesłanych z całej Polski i z zagranicy oraz wyłoniło laureatów: w kategorii Poezji za zestaw wierszy: I Nagroda oraz Grand Prix Konkursu – Mariusz Tenerowicz z Leżajska, II Nagroda – Anna Maria Wierzchucka z Warszawy, III Nagroda –  Piotr Zemanek z Bielska-Białej, Wyróżnienie – Krzysztof Rejmer z Warszawy, Dorota Ryst z Warszawy, Grzegorz Drojewski z Warszawy; w kategorii Prozy:
I Nagroda – Krzysztof Zadros z Krakowa za utwór „Przypowieść o Wincentym”, II Nagroda – Lidia Karbowska z Kicina za utwór „Wyrwane oderwane”, III Nagroda – Łukasz Staniszewski z Olsztyna za utwór „Śmigło”, Wyróżnienie – Krzysztof Rejmer z Warszawy za utwór „Słowiańska epopea”, Łucja Religa z Łodzi za utwór „Ona”; w kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego: I Nagroda – Jakub Kiersikowski z Warszawy za utwór „Fabryka dźwięków”, II Nagroda – Krzysztof Prus z Gliwic za utwór „La Constanza”, III Nagroda – Bartłomiej Siwiec z Bydgoszczy za utwór „Anyżek”.
Uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyło się 12 września 2016 roku w samo południe w leszczyńskim Ratuszu. Wcześniej młodzież z klasy IIc I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na leszczyńskim rynku w rozmaitych aranżacjach czytała wiersze poety – improwizację zakończył pochód na salę ratusza. Utworem  „Upojenie” do słów Stanisława Grochowiaka zaaranżowanym przez uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie – Dominikę Mosion – śpiew, Laurę Pasoń – śpiew, Joannę Nowacką – gitara rozpoczęto galę, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom. Obecna na tej uroczystości była rodzina Stanisława Grochowiaka oraz szkolni koledzy z liceum: prof. Jacek Łukasiewicz i dr Stanisław Kuźniak. Zwieńczeniem uroczystości był  koncert zespołu Bez Ram z premierowym repertuarem do tekstów Stanisława Grochowiaka. 


XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka
 ogłoszony został przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.
Na konkurs wpłynęły 532 prace nadesłane z całej Polski i zagranicy. Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i krytycy literaccy: Sergiusz Sterna-Wachowiak (poeta, eseista, długoletni prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), Janusz Drzewucki (poeta, dziennikarz, redaktor miesięcznika „Twórczość”) i Mieczysław Orski (poeta, prozaik, redaktor naczelny miesięcznika „Odra”) oceniło 503 prace, w tym: z dziedziny poezji – 226, prozy – 233, dramatu i słuchowiska radiowego – 44 i wyłoniło laureatów: w kategorii Poezji za zestaw wierszy:
I Nagroda – Wojciech Roszkowski z Tykocina, II Nagroda – Piotr Zemanek z Bielska-Białej, III Nagroda –  równorzędnie Grzegorz Chwieduk z Kępic oraz Anita Katarzyna Wiśniewska z Warszawy; w kategorii Prozy: I Nagroda – Anna Maria Wybraniec z Katowic za opowiadania „Lelkobicie” i „Skrzek”, II Nagroda – Krzysztof Rejmer z Warszawy za utwór „Labirynty Pasiphaë”, III Nagroda – równorzędnie Magdalena Adamska-Kijko z Poznania za utwór „Złota rybka” oraz Jarosław Kroplewski z miejscowości Zawory k. Chmielna za utwór „Szkoła”; w kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego: I Nagroda – Stefan Szulc z Sosnowca za utwór „Jurodiwa”, II Nagroda – Tomasz Dymek z Poznania za utwór „Marmolada”, III Nagroda – Jerzy Marciniak z Lund w Szwecji za utwór „Poetki z Ravensbruck”. 
Uroczyste podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyło się w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim ratuszu 22 września w samo południe z udziałem władz miejskich i powiatowych, z prezydentem Leszna Łukaszem Borowiakiem oraz rodziny Stanisława Grochowiaka. Przed rozpoczęciem gali odbyła się akcja poetycko-muzyczna „Być jak Grochowiak” w wykonaniu Rafała Śpiewaka na leszczyńskim rynku. Uroczystość rozpoczęła Danuta Sikorska, która zaprezentowała wiersze Stanisława Grochowiaka. Podczas Gali nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Po południu laureaci i ich rodziny przybyłe z różnych zakątków Polski zwiedzały Leszno. Wieczorem miała miejsce projekcja filmu pt. „Chłopcy” w reżyserii Ryszarda Bera na podstawie dramatu Stanisława Grochowiaka, a później odbył się koncert poetycki „Za sen mój chodzę na czereśnie” Julii Sawickiej z zespołem. Ponadto wiersze Stanisława Grochowiaka czytano w autobusach MZK oraz rozdawano teksty w jednym z supermarketów. Podsumowanie konkursu i towarzyszące mu wydarzenia odbyły się w ramach festiwalu „Miasto Grochowiaka”.


XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Stanisława Grochowiaka
ogłoszony został przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna.
Na konkurs wpłynęły 442 prace nadesłane z całej Polski i zagranicy. Jury, w skład którego weszli uznani twórcy i krytycy literaccy: Sergiusz Sterna-Wachowiak, Janusz Drzewucki i Mieczysław Orski oceniło 404 prace i wyłoniło laureatów: w kategorii Poezji: I Nagrodę Czesławowi Markiewiczowi z Zielonej Góry; II Nagrodę – równorzędnie: Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza i Jackowi Świłło z Oleśnicy; III Nagrodę – równorzędnie: Barbarze Zakrzewskiej z Ostrołęki i Michałowi Krawczykowi z Jeleniej Góry. W kategorii Prozy: I Nagrodę Bogdanowi Nowickiemu z Zabrza za utwór pt. „ Tąpnięcia”; II Nagrodę Robertowi Szymańskiemu z Jastrzębia-Zdroju za utwór pt. ,,Na dzielnicy – historia banalna’’; III Nagrodę Annie Popiel z Gliwic za utwór pt. ,,Materia Doloroso”. W kategorii Dramatu i słuchowiska radiowego: I Nagrodę Tomaszowi Dymkowi z Poznania za utwór pt. „Solniczka”; II Nagrodę Katarzynie Błaszczyńskiej z Katowic za utwór pt. ,,Kubicyna z Niezdary”; III Nagrodę – równorzędnie: Michałowi Łukowiczowi z Katowic za utwór  pt. ,,Tata reportera” i Magdalenie Siwik z Olsztyna za utwór pt. ,,Aż pogrzebią cię ruiny”.
„Laur 100-lecia” XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka – nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka – przyznano Wojciechowi Roszkowskiemu z Nowego Sącza w kategorii poezji.
Uroczysta Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Stanisława Grochowiaka odbyła się wirtualnie za pośrednictwem kanału YouTube 26 września o godzinie 12.00 w Bibliotece Ratuszowej w leszczyńskim Ratuszu. Przewodniczący Jury Konkursu Sergiusz Sterna-Wachowiak wygłosił słowo wstępne podsumowujące Konkurs oraz odczytał werdykt. Laureatom wręczono nagrody, wśród nich nagrodę specjalną „Laur 100-lecia powrotu Leszna do Polski” – ufundowaną przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Wyróżnienie wręczył wiceprezydent Piotr Jóźwiak. 


W plikach do pobrania (na dole strony) załączyliśmy broszurę „Ścieżkami Stanisława Grochowiaka” zawierającą m.in. fragmenty nagrodzonych prac laureatów XIV edycji konkursu.

 

Oprac. E. Bartkowiak-Nabzdyjak, A. Wojciak

 

2019.01.21