Nagroda Liścia Miłorzębu

XVIII Konkurs o Nagrodę Liścia Miłorzębu

Nagroda Liścia Miłorzębu dla wydawcy za najlepszą publikację o regionie przyznawana jest od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i tygodnik Panorama Leszczyńska oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

Wybierana jest książka, którą wydano i wydrukowano w 2020 roku na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski i jej treść dotyczy regionu. Warunkiem udziału w konkursie jest obecność publikacji w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Honorowa nagroda­-plakieta będzie wręczona podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna 


 

XVIII konkurs o Nagrodę Liścia Miłorzębu
Nagroda Liścia Miłorzębu za 2020 rok

Publikacje zgromadzone w zbiorach regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
WYBRANE POZYCJE BIBLIOGRAFICZNE

1. 21 PREZENTACJE - Leszno 2020 : Na początku zmieniła się pogoda : 17.10-21.11.2020 / tł. Jan Wasiewicz; fot. Michał Kałużny; Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. - Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, 2020. - 118 s. : il.

2. BOGUSŁAW Nowak / Robert Noga. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 222 s., [8] s. tabl. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

3. BONUM faustum fortunatumque 2009-2019 / red. Anna Mamulska. - Leszno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2020. - 330 s. : faks., fot., il., portr.
Publikacja stanowi kontynuację wydawnictwa albumowego: Bonum, faustum fortunatumque. Dziesięć lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, red. Anna Mamulska. Leszno 2009

4. BRĄZOWY brewiarz / Aleksander Halec; oprac. graf. Barbara Izabela Topczewska. - Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturane, 2020. - 115 s.
Tomik poetycki

5. BRONISŁAW Kotlarski (1893-1939) : droga wielkopolskiego patrioty / Mateusz Szałata. - Leszno : Urząd Miasta Leszna, 2020. - 188 s. : il. - (Cives Nostri : Biblioteka Miasta Leszna ; t. 18)

6. DROGA do Asklepiejonu : wspomnienia / Edmund Waszyński. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 355 s. : fot., portr.
Wspomnienia lekarza związanego z Lesznem

7. DZIEJE Święciechowy / Eugeniusz Borowiak; oprac. graf. Lidia Prozorowska. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 176 s. : fot., il.

8. EDUKACJA muzealna Muzeum Okręgowego w Lesznie : informator / oprac. tekstów Roksana Foralewska, Marta Małkus; oprac. graf. Katarzyna Jurga. - Leszno : Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego, 2020. - 20 s. : il.

9. ETNO Trop : tropimy kulturowe dziedzictwo : Bukówiec Górny / Ewa Tomaszewska, Marta Małkus, Katarzyna Jurga; oprac. graf. Katarzyna Jurga. - Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020. - [24] s. : il

10. FRASZKI igraszki / Jerzy Kin; rys. Elżbieta Kin. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2020. - 86 s. : rys.
Autorzy związani z Lesznem

11. GOSTYŃ : miasto i gmina : [album] / Marek Chwistek; tekst Jacek Frydryszak. - Gostyń : Wydawnictwo Regionalne Frydryszak-Wawrzyniak, 2020. - 306 s. : fot. - (Wczoraj i dziś regionu gostyńskiego.)
Fotografie Marka Chwistka wykonane w 2019 roku na terenie gminy Gostyń

12. JADWIGA Wiktoria Mondelska zasłużony pedagog i dyrektor szkoły / Stanisław Jędraś. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, cop. 2020. - 28 s. : il.

13. JUBILEUSZE Unii Leszno : bycze to zadanie złota pomnażanie (2007, 2010, 2015)  / oprac. Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 179 s.: fot.

14. LESZCZYŃSKI samorząd w latach 1990-2020 / Antoni Mazankiewicz. - Leszno : Urząd Miasta Leszna, 2020. - 392 s. : fot., il., portr., wykr.

15. LESZCZYŃSKIE zegary : 100 zegarów na 100-lecie powrotu Leszna do Macierzy : z kolekcji Janusza Skrzypczaka : [album] / oprac. Janusz Skrzypczak; fot. zegarów Wojciech Olejniczak. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, 2020. - 389 s. : fot.

16. LESZNO w dwudziestoleciu międzywojennym : w 100. rocznicę powrotu Leszna do Macierzy / pod red. Mirona Urbaniaka. - Leszno : Archiwum Państwowe, 2020. - 224 s. : fot., il.,

17. LITERACKIE postaci wychodzą z książek / autorzy fotografii: Marek Kucharski, Benita Kuchel, Mariusz Leszczyk, Hanna Maćkowiak, Daniel Podborowski, Tomasz Piaszczyński, Andrzej Przewoźny, Beata Raburska, Dorota Siemianów, Katarzyna Walenciak, Anna Wierzba, Marta Wróbel. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 62 s. : il. - Program ,,Kultura - Interwencje 2020"

18. MISTRZOSTWA Świata Par (1986-1990) / Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 160 s. : faks., fot. - (Z Historii Speedwaya ; 8) - Nazwa autora na okładce.

19. NSZZ ''Solidarność'' w Regionie Leszczyńskim 1980-2020 / red. Waldemar Handke. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 202 s. : fot.
Publikacja jubileuszowa wydana z okazji 40-lecia Solidarności

20. OCALIĆ od zapomnienia 1920-2020 : dzieje Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickewicza w Lesznie. - Leszno : Szkoła Podstawowa Nr 4, 2020. - [49] s. : fot.

21. OTULENI kwiatami : Ci, którzy wygrali... / zdjęcia Szymon Andrzejewski; opiekun merytoryczny Michał Dudka. - Leszno : Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", 2020. - [40] s. : fot.

22. PIOTR Bruzda / Marek Smyła. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 198 s. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

23. ROCZNIK Leszczyński / red. Stanisław Sierpowski; rada red. Janina Małgorzata Halec [i in.]. - 2020, t. 20. - Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020. - 356 s. : fot., portr., tab.

24. STYCZEŃ 1920... wolność i co dalej? : Leszno w latach 1920-1939 : [katalog] / tekst Artur Michalak, Małgorzata Gniazdowska; fot. Tomasz Sikorski, Tomasz Tritt, Andrzej Przewoźny. - Leszno : Muzeum Okręgowe, 2020. - 29 s. : il.

25. SZKOŁA łącząca pokolenia 1920-2020 : 100 lat Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie / zespół red. Kamilla Sprengel, Małgorzata Ziemlińska, Tadeusz Ziemliński, Aneta Jachułkowska, Justyna Markowska, Jakub Murawa. - Leszno : Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej, 2020. - 290 s., [28] s. tabl. : faks., fot., portr. - Na okładce: 100-lecie ZSR-B 26 września 2020 r. - Bibliografia na stronie [292].

26. TAJNA Siódemka : harcerska konspiracja w Lesznie : 7 Drużyna Harcerska im. gen. Henryka Dąbrowskiego przy Rodzinie Kolejowej w Lesznie / Waldemar Handke. - Leszno ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu : Urząd Miasta w Lesznie, 2020. - 135 s. : fot., il., portr.

27. TAK powstało Leszno / Agnieszka Glapiak ; il. Karolina Kucharska. - Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka, 2020. - 27 s. : il. - Wydanie z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy sfinansowane ze środków Miasta Leszna.

28. TUŻ przed świtem / Violetta Borowiak; il. Marlena Kordylas. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 96 s. : il.
Tomik autorki związanej z Lesznem

29. W STRUMIENIU życia / Violetta Borowiak; il. Marlena Kordylas. - Leszno : Drukarnia HAF, 2020. - 85 s. : il.
Trzeci tomik autorki związanej z Lesznem

30. Z GŁOWY prababci : czepki, kopki, klapice : katalog wystawy / red. Ewa Tomaszewska. - Leszno : Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2020. - 227 s. : fot., il., mapa - Wystawa: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 14 lipca - 31 grudnia 2020 r.

31. ZBIGNIEW Podlecki / Tomasz Rosochacki; red. Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 352 s. : faks., fot. - (Asy Żużlowych Torów)

32. ZDZISŁAW Dobrucki / Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 288 s. : fot. - (Asy Żużlowych Torów)

33. ŻUŻLOWY leksykon ligowy. T. 12, (1985-1986) / Krzysztof Błażejewski, Wiesław Dobruszek. - Leszno : Firma Wydawnicza "Danuta", 2020. - 168 s. : fot.

34. ŻYCIE zapisane szyfrem / Józef Borowiak; [wspomnienia zebrał i przygotował do druku Eugeniusz Borowiak]. - Leszno : Drukarnia HAF s.c. Hanna i Aleksander Florczak, 2020. - 140 s. : fot.


17.03.2021


 


Regulamin konkursu


                                                            Regulamin Nagrody Liścia Miłorzębu

za najlepszą publikację o regionie

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Organizatorami konkursu o Nagrodę Liścia Miłorzębu są: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

§ 2.

1. Celem ustanowienia Nagrody jest uznanie wysiłku edytorskiego oraz wpływanie na jakość ukazujących się coraz liczniej publikacji regionalnych.

2. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych wydawców, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych, którzy doceniają funkcję: redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

 

§ 3.

1. Nagroda Liścia Miłorzębu za najlepszą publikację o regionie jest nagrodą honorową, przyznawaną
co roku wydawcy książki lub broszury uznanej za najlepszą książkę o regionie w ubiegłym roku pod względem edytorskim. Za region przyjmuje się obszar działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego.

2. W ramach konkursu Jury przyznaje również Nagrodę Specjalną za książkę opublikowaną przez wydawnictwo z regionu leszczyńskiego.

3. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie może przyznać oddzielną Nagrodę.

§ 4.

1. W skład Jury wchodzi: po dwóch przedstawicieli poszczególnych Organizatorów oraz Inicjatorzy Konkursu. Organizację Konkursu zapewnia Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.

2. Konkurs jest współfinansowany przez Miasto Leszno.

3. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, tygodnik „Panorama Leszczyńska” i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie są właścicielami wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody.

§ 5.

1. Obserwacja ukazujących się publikacji prowadzona będzie przez organizatorów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie działania leszczyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tzn. dawnego województwa leszczyńskiego oraz poza jej granicami.
2. Zadaniem Jury jest ocena merytoryczna nadesłanych na konkurs książek oraz przedstawienie
i wyłonienie kandydata do Nagrody.

§ 6.

Widomym znakiem Nagrody jest plakieta. Dopuszcza się możliwość fundowania innych nagród.

§ 7.

Nagroda Liścia Miłorzębu wręczana będzie w stosownej oprawie podkreślającej jej rangę.

§ 8.

Wydawca-zdobywca Nagrody Liścia Miłorzębu będzie przedstawiany na łamach „Panoramy Leszczyńskiej”, a Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich promował będzie jego książkę.

Rozdział 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

§ 9.

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

1) pierwszy etap – zgromadzenie książek dostępnych w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie oraz ogłoszenie listy tytułów branych pod uwagę przez Jury w I kwartale każdego roku;

2) drugi etap – wybór laureata Nagrody Liścia Miłorzębu i pozostałych nagród.

2. Ogłoszenie konkursu oraz dokładne terminy poszczególnych etapów są podawane corocznie
do publicznej wiadomości na stronach internetowych Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie oraz na łamach tygodnika Panorama Leszczyńska.

§ 10.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz osoby prawne, np. wydawnictwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe
i inne.

§ 11.

1. Termin zgłaszania publikacji wydanych w roku poprzednim upływa 31 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody.

2. Zgłoszenia, które wpłyną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie  po 31 marca danego roku, mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Jury.

§ 12.

1. Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Bolesława Chrobrego 3, 64-100 Leszno, z dopiskiem „Nagroda Liścia Miłorzębu”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko autora;

2) tytuł;

3) miejsce, wydawcę i rok publikacji książki;

4) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Do zgłoszenia należy załączyć co najmniej 1 egzemplarz książki zgłaszanej do Nagrody, która będzie włączona do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, a tym samym udostępniona członkom Jury do prac związanych z wyłonieniem laureatów konkursu.

4. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

5. Nagrodzeni w Konkursie wyrażają zgodę na opatrzenie książki znajdującej się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie banderolą Nagrody Liścia Miłorzębu.

§ 13.

1. Nagroda zostaje wręczona w maju każdego roku podczas Tygodnia Bibliotek w terminie ustalonym przez Organizatorów, o którym zawiadomią laureatów pisemnie.

2. Miejscem uroczystości wręczenia Nagrody jest Leszno.

3. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone, otrzymują specjalne dyplomy honorowe.

§ 14.

Członków Jury obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących zakresu jego prac.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizatorzy i Jury podejmują decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

 

UZASADNIENIE

 

                Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele publikacji podejmujących szeroko rozumianą tematykę regionalną. Organizatorom i fundatorom Nagrody zależy na honorowaniu tych edytorów, którzy rzetelnie podchodzą do jakości wydawanych przez siebie tytułów, dbających o ich zawartość treściową i postać fizyczną, tych którzy doceniają funkcję redaktorów, grafików, korektorów, recenzentów w procesie powstawania publikacji.

                Organizatorzy wierzą, że przyznając Nagrodę Liścia Miłorzębu, przyczynią się do promowania regionalnego rynku wydawniczego.

                Nazwa Nagrody Liścia Miłorzębu nawiązuje do  przyrodniczych atrakcji Leszna. Wśród starych drzew w parku przy placu Tadeusza Kościuszki, parku należącego niegdyś do pałacu Sułkowskich, rośnie miłorząb dwuklapowy, o pięknych wachlarzowatych liściach. Jest to drzewo długowieczne, może więc być symbolem trwałości.

Chciałoby się, aby publikacje regionalne miały wartości nieprzemijające.