Kultura Cyfrowa

Zadanie polega na powiększeniu zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez digitalizację, opracowanie i udostępnienie prasy dotyczącej regionu byłego województwa leszczyńskiego - Głosu Leszczyńskiego oraz materiałów dotyczących kultury i tradycji byłego województwa leszczyńskiego. Ponadto, prowadzone będą działania edukacyjne, dotyczące digitalizacji oraz wykorzystywania zasobów cyfrowych na terenie organizacji pozarządowych, zajmujących się pracą z seniorami, w szkołach ponadpodstawowych oraz na terenie obiektów Miejskiej Biblioteki. Zorganizowane zostaną Dni Otwarte Pracowni Digitalizacji i spotkanie upowszechniające z warsztatami eksperckimi.

Zdigitalizowane materiały służyć będą działaniom popularyzatorskim i promocyjnym względem historii i kultury regionu. Dodatkowo, doposażone zostaną dwa stanowiska digitalizacyjne. Projekt jest kontynuacją poprzednich propozycji wnioskodawcy, realizowanych w ramach Programu Kultura Cyfrowa.