Współpraca międzynarodowa

W ramach współpracy z Fundacją Terra Humana gościliśmy w dniu 15 listopada 2022 r., podczas wizyty studyjnej, grupę 18 liderów uczestników warsztatów oraz kluczowych przedstawicieli władz lokalnych mołdawskich miast zaangażowanych w projekt ph. "Rewitalizacja szansą na społeczno-gospodarczą aktywizację obszarów zdegradowanych w mołdawskich miastach." (Revitalisation as an opportunity for socio-economic activation of degraded areas in Moldovan cities.)

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miast poprzez rewitalizację przestrzeni miejskich, modernizację usług komunalnych oraz zwiększenie udziału mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią miejską. 

Zasięg realizacji projektu:
Projekt jest realizowany w 6 miastach północnej i centralnej Mołdawii: Glodeni, Cupcini, Lipcani, Ghindești, Soldanesti i Telenesti
Grupą docelową są pochodzący z tych miast urzędnicy, radni, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy i reprezentanci instytucji otoczenia biznesu.
Beneficjentami pośrednimi są mieszkańcy 6 miast, dla których opracowane zostaną "Programy rewitalizacji miasta" oraz modelowe projekty rewitalizacji obszaru zdegradowanego w sferze społecznej.

Najważniejsze działania w projekcie:

  • Warsztaty „Polskie doświadczenia w rewitalizacji miast jako podstawa do opracowania koncepcji rewitalizacji mołdawskich miast”.
  • Wizyta studyjna w Polsce dla 18 liderów uczestników warsztatów oraz kluczowych przedstawicieli władz lokalnych.
  • Opracowanie i publikacja poradnika "Rewitalizujemy nasze miasto".
  • Warsztaty diagnostyczne do "Programu rewitalizacji miasta".
  • Opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych do Programu Rewitalizacji dla każdego miasta.
  • Warsztaty "Delimitacja obszarów zdegradowanych i wyznaczenia obszaru rewitalizacji w mieście".
  • Warsztaty "Opracowanie wizji obszaru rewitalizacji, sformułowanie celów oraz kierunków działań rewitalizacyjnych".
  • Opracowanie programów rewitalizacji dla miast uczestniczących w projekcie wraz z fiszkami projektowymi.
  • Realizacja opracowanych projektów po jednym w każdym z miast - "Rewitalizacja społeczno-ekonomiczna wybranego obszaru w oparciu o grant z Programu "Polska pomoc".
  • Otwarta konferencja pn. „Rewitalizacja miast w Mołdawii - dobre praktyki i bariery” w Balti na zakończenie projektu.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP