Profil Wydawnictwa

Wydawnictwo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie jest integralną częścią Biblioteki, której jednym z zadań jest gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów związanych z Lesznem i regionem. Misją i celem Wydawnictwa jest tworzenie publikacji zarówno historycznych, jak i tych związanych z szeroko pojętą kulturą i dzialalnością literacką twórców pochodzących z regionu lub promujących ziemię leszczyńską. Wydawnictwo promuje region także poprzez wydawanie materiałów o tematyce zwiazanej z jego położeniem środowiskowo-geograficznym. Publikacje, które udostępniamy charakteryzują treści o wysokiej jakości informacyjnej i dydaktycznej przy zachowaniu najwyższgo poziomu merytorycznego i edytorskiego publikacji. Każda praca to efekt współdziałania autorów, doświadczonych redaktorów i wsparcia ekspertów historii, kultury i sztuki, literaturoznawstwa oraz specjalistów innych dziedzin.

Promocja i dystrybucja wydawanych przez nas tytułów odbywa się w filiach biblioteki, poprzez stronę internetową MBP w Lesznie, prezentację stoiska wydawniczego na imprezach plenerowych, konferencjach naukowych oraz poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Sprzedaż oferowanych tytułów prowadzona jest również w połączeniu z organizowanymi przez Bibliotekę spotkaniami autorskimi i działalnością wystawienniczą.

Osobą do kontaktu w sprawach wydwniczych jest Irena Walachowska, kierownik Działu Wydawniczego MBP, e-mail: wydawnictwo@mbpleszno.pl