Sprawa dla Czytelnika

Projekt ma na celu wzmocnienie roli wnioskodawcy jako ośrodka kulturotwórczego w powiecie leszczyńskim przez podniesienie jakości oferowanych usług i zacieśnieniu partnerstw z instytucjami oraz NGO z obszaru kultury na rzecz wspólnego wdrażania oferty komplementarnej. Zadanie polega na organizacji cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń (spotkań autorskich, publicystycznych, artystycznych oraz warsztatów) w których główną rolę gra książka. Cykl podzielony jest na bloki, adekwatne do grup docelowych: dzieci (Książka i Ja), młodzież i młodzi dorośli (Studio Książka) dorośli i seniorzy (Książka- na każdy temat). Wydarzenia, ze względu na sytuację epidemiczną, w kraju mają charakter hybrydowy. Projekt realizowany w wielostronnym partnerstwie, które pozwoli na jego uatrakcyjnienie. Partnerzy dzięki uzupełniającym się kompetencjom oraz różnym grupom docelowym stworzą interdyscyplinarną ofertę, atrakcyjną dla nowych odbiorców.