Poezja Jazzu

Zadanie polega na podniesieniu jakości oferowanych usług przez wnioskodawcę, uadekwatnienie ich do zapotrzebowania i możliwości mieszkańców Leszna i zwiększenia wykorzystania kulturalnego jego obiektu- Biblioteki Ratuszowej poprzez organizację cyklu interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych łączących literaturę i poezję z muzyką.

Projekt wzmocni kulturotwórczą rolę wnioskodawcy i zwiększy skuteczność jego działania jako kulturalnego centrum powiatu leszczyńskiego i animatora kultury o zróżnicowanej ofercie usługowej i metodologii z zakresu edukacji kulturalnej. Dzięki implementacji zwiększy się ilość odbiorców działań, również działań online (publiczności internetowej). Wnioskodawca chce skutecznie odpowiedzieć na obecne zapotrzebowanie na kulturę na terenie Leszna i przedstawić bibliotekę jako przestrzeń społeczno kulturalną. Projekt realizowany w partnerstwie z fundacją EuroJazz i Pro Musica.