Nagroda im. Heleny Śmigielskiej

XIX Edycja Konkursu - 2021

Konkurs  o Nagrodę im. Heleny Śmigielskiej

Regulamin

I.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
w Lesznie

II.

Celem konkursu jest promowanie bibliotekarza szczególnie aktywnego w środowisku,  którego praca ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki bibliotecznej
i informacyjnej oraz poprzez działania w swoim środowisku lokalnym propagowanie książki
i rozwój szeroko rozumianej kultury.

III.

Nagroda  jest przyznawana co roku wyróżniającemu się bibliotekarzowi, członkowi SBP
z terenu działania Oddziału w Lesznie.

IV.

Wnioski wraz z uzasadnieniem składane są przez koła do Zarządu  Oddziału SBP w Lesznie. Termin składania wniosków upływa z dniem 19 kwietnia 2021 roku.

V.

Nagrodę przyznaje Kapituła, którą tworzą laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przewodniczący Zarządu Oddziału.

VI.

Kapituła dokonując wyboru laureata Nagrody kieruje się następującymi kryteriami:

- organizowanie imprez czytelniczych

- włączanie się w ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa

- stosowanie niekonwencjonalnych form pracy z czytelnikiem

- organizowanie imprez kulturalnych promujących bibliotekę w środowisku

- dbałość o rozwój własnego warsztatu pracy

- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzami różnych sieci.

 

VII.

Wysokość nagrody wynosi 1500,-. Laureat otrzymuje również pamiątkowy dyplom.

VIII.

Nagroda jest wręczana laureatowi podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, organizowanego przez Oddział SBP w Lesznie. 

IX.

Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane w trybie uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału w Lesznie.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Leszna