Aktualności Dodano: 20 czerwca 2016

Pokłosie Konkursów Literackich im. Stanisława Grochowiaka

Data rozpoczęcia: 2016-06-20
Data zakonczenia:

Pierwsza publikacja wydawnictwa "Cicer" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. W tomie zawierającym pokłosie Ogólnopolskich Konkursów Literackich im. Stanisława Grochowiaka ogłaszanych w Lesznie w latach 1994-2002 pomieszczono wybór nagrodzonych utworów poetyckich i prozatorskich, bez uwzględnienia dramatów. Tego zadania podjął się redaktor Mieczysław Orski z Wrocławia. Powstała w ten sposób książka, będąca pierwszą pozycją ukazującą się w Wydawnictwie "Cicer" Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Ma dwie części. W pierwszej zatytułowanej "Poezja" znalazło się 36 utworów poetyckich, zaś w części "Proza" pomieszczonych zostało 9 fragmentów utworów prozatorskich. Ich kolejność w obu częściach wyznaczają poszczególne konkursy.