Aktualności Dodano: 20 czerwca 2016

Walka o polskość w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Data rozpoczęcia: 2016-06-20
Data zakonczenia:

„Walka o polskość w południowo-zachodniej Wielkopolsce – wzory postaw patriotycznych. Wypisy tekstów źródłowych” jest publikacją wydaną w ramach realizowanego w 2006 r. projektu pod tym samym tytułem w programie operacyjnym „Patriotyzm Jutra” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składa się z wypisów tekstów źródłowych dotyczących trzech okresów z historii regionu: strajków szkolnych 1906-1907, powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Zawiera również teksty wprowadzające do poszczególnych części oraz fotografie.