Aktualności Dodano: 20 czerwca 2016

Przewodnik po ulicach miasta Leszna

Data rozpoczęcia: 2016-06-20
Data zakonczenia:

Przewodnik po ulicach miasta Leszna opracowany przez zespół stworzony przez ludzi różnych zawodów, powołany przez wydawców – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka – ma realizować cel poznawczy, a przede wszystkim praktyczny. System nazewniczy ulic wraz z numerami domów jest dziś bowiem jednym z podstawowych systemów orientacji w przestrzeni miejskiej. W pewnym zakresie Przewodnik jest kontynuacją wydanego w r. 1984 przez ówczesną leszczyńską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. St. Grochowiaka Informatora do nazw ulic miasta Leszna, którego autorkami są Danuta Stępczak i Antonina Chmielowska, a także Informatora o nazwach ulic, placówi parków miasta Leszna, który wydało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lesznie w roku 1982.Przewodnik po ulicach miasta Leszna jest jednak opracowaniem szerszym, łączącym założenia obu wymienionych informatorów, a jednocześnie wzbogacającym wiedzę o poszczególnych ulicach współczesnego Leszna, których ilość i stan zapisuje na 30 czerwca 2006 roku.