Aktualności Dodano: 20 czerwca 2016

Biblioteki Leszna: historia i współczesność. Cz. II

Data rozpoczęcia: 2016-06-20
Data zakonczenia:

Kontynuacja prezentacji leszczyńskich bibliotek rozpoczętej w 2005 roku konferencją „Biblioteki Leszna – historia i współczesność”. zorganizowaną przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie, z której materiały ukazały się drukiem w 2007 r. Druga część konferencji odbyła się w Centrum Multimedialnym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie w grudniu 2009 roku. 

Publikacja stanowi zapis obecności bibliotek w życiu miasta potwierdzający ich różnorodną działalność kulturalną, informacyjną, upowszechniającą czytelnictwo oraz rolę jaką pełnią w kształceniu, czy zaspokajaniu innych potrzeb użytkowników, obecnych i potencjalnych. 

Książka zawiera referaty: 

  • Janiny Małgorzaty Halec – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka. (Szkic monograficzny),
  • Hanny Szczygieł – Biblioteki leszczyńskich szkół wyższych,
  • Krystyny Dzikowskiej – Biblioteki szkolne we współczesnym Lesznie,
  • Małgorzaty Pacholczyk – Książka w ośrodkach opieki społecznej w Lesznie,
  • Aleksandry Stachowiak – Historia najnowsza biblioteki gimnazjum leszczyńskiego,
  • Ewy Bartkowiak-Nabzdyjak – Księgozbiór kościoła Świętego Krzyża w Lesznie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej.